آخرين پرواز

2011/5/4

به ياد استاد پرويز مشکاتيان

آخرين پرواز

اين آلبوم شامل دونوازي سنتور و تمبک توسط کورش متين به همراهي استاد ارژنگ کامکار اجرا شده است.
قطعات اجرا شده در دستگاه نوا، آواز دشتي و بيات ترک ساخته کورش متين مي باشد.
همچنين قطعه “چوپاني” اثر زنده ياد استاد پرويز مشکاتيان در انتهاي آلبوم اجرا شده است