Iran Shahr Orchestra

ارکستر سازهای ملی ایران شهر از 22 مهرماه 1394 با مدیریت و رهبری کورش متین آغاز به کار کرد. هدف تاسیس این ارکستر اجرای آثار ارکسترال آهنگ سازان امروز موسیقی ایرانی و نیز بازسازی، تنظیم و ارائه متفاوتی از قطعات استادان قدیم موسیقیسنتی ایران میباشد.

این ارکستر از سال 1392 به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده موسیقی دانشگاه هنر استاد شریف لطفی با نام دیگری و با مدیریت و رهبری کورش متین آغاز به کار و آثار چند صدایی آهنگ سازان موسیقی ایرانی را در تاریخ 18 و 19 خرداد 1394 در فرهنگ سرای نیاوران شهر تهران اجرا کرد.

نگاه به موضوع بافت (چند صدایی) در موسیقی ایرانی و نیز ارکستراسیون سازهای ایرانی در رپرتوار این مجموعه تجربه نو و متفاوتی را در صدادهی این ترکیب از سازهای سنتی ایران ایجاد کرده است.

ارکستر سازهای ملی ایران شهر دارای کمیته فنی شامل آهنگ سازان با تجربه (به قصد گزینش آثار ارسال شده) و هیات امنا و همچنین نوازندگانی است که اغلب از دانش آموختگان و دانشجویان مراکز آموزش آکادمیک و دانشکده های موسیقی کشور هستند.

kouroshmatin-iranshahr