کنسرت گروه نيستان تهران، فرهنگسراي نياوران

1387/9/28

کنسرت فرهنگسراي نياوران در دو روز پياپي انجام پذيرفت. اين کنسرت در دوبخش تکنوازي سنتور در دستگاه نوا و گروه نوازي به همراه آواز در مايه افشاري، دشتي و مخالف سه گاه اجرا گرديد.:

آهنگساز و سرپرست: کورش متين
پوريا اخواص: آواز
مسعود براره: تمبک
فرشاد صارمي: کمانچه
سعيد نايب محمدي: عود
کورش متين: سنتور